Giá bitcoin vụt tăng như tên lữa

Giá bitcoin đột nhiên tăng mạnh trong hôm nay lên trên 7100usd/bitcoin. Điều này khiến cho tất cả các đông coin còn lại cũng tăng giá theo, kéo théo toàn sàn xanh màu lá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *