Miguel Vias chia tay Ripple

Sau hơn 3 năm cống hiến cho Ripple, giờ đây Miguel Vias đã nói lời tạm biệt với đồng tiền số có nhiều tham vọng này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *