Bitcoin Values Forum

Bitcoin values .

You are not logged in.

#1 2020-09-14 04:29:08

Curtis7659
Member
From: Australia, Northcliffe
Registered: 2020-09-14
Posts: 1

Al uw inkoopverplichtingen gearchiveerd in Elvy Web

Oplossing:                                                                                                Factuurverwerking                                               Declaratieverwerking                                               Inkoopmanagement                                               Contractregistratie                                               Documentarchivering                                                                                      Koppeling:                                                                                                                                                             - selecteer -                                                                       AccountView                                                                       AFAS                                                                       CASH                                                                       eAccounting                                                                       Exact Globe                                                                       Exact Online                                                                       iMUIS                                                                       King                                                                       Kleisteen                                                                       Plan-de-CAMpagne                                                                        SAP Business One                                                                        SnelStart                                                                       Unit4 Multivers (Online)                                                                       Unit4 Wholesale                                                                       Overige koppelingen.
geïntegreerd met Exact Globe.
Oplossingen.
Exact Globe.
Veel organisaties hebben ermee te maken: inkoopaanvragen worden door verschillende medewerkers behandeld.
Een medewerker doet de aanvraag, de budgethouder checkt of de aanvraag volledig is en of deze binnen het budget past.
Na akkoord plaatst de medewerker de bestelling bij de leverancier, maar de  admin istratie weet pas welke kosten er zijn gemaakt en of deze binnen het budget passen als de factuur binnen komt.
Hoe houd je inzicht en controle over het gehele proces en hoe kan dit proces efficiënter worden ingericht en uitgevoerd.
Lees hoe Elvy dit volledig geïntegreerd met Exact Globe realiseert of laat u in een  demon stratie verrassen door de mogelijkheden.

Hoe werkt inkoopmanagement met Elvy?

Het proces stap voor stap                                                                                                                                                                                                                                            Stap 1/5                                                                       Aanvragen.
Stap 2/5                                                                       Goedkeuren.
Stap 3/5                                                                       Bestellen.
Stap 4/5                                                                        Factuurmatching .
Stap 5/5                                                                        Rapportages .
Aanvragen van diensten en goederen.
Een medewerker kan gemakkelijk zijn inkoopaanvragen indienen via Elvy Web met een door u opgesteld aanvraagformulier.
U creëert het formulier met vrije tekstvelden en vastgestelde waarden op basis van stamgegevens uit Exact Globe, bijvoorbeeld grootboekrekeningen, kostenplaatsen, projecten en artikelen.
Bij het indienen van de aanvraag wordt er direct gecheckt of de aanvraag binnen het budget past.
Op basis van alle aanvraaggegevens worden de juiste budgethouders gevraagd hun fiat te geven op de aanvraag.
Goedkeuren, afkeuren, in behandeling nemen, om advies vragen en de audit trail.
Na het indienen van de inkoopaanvraag, .

Bepaalt Elvy aan de hand van de gegevens wie er op welk moment moet fiatteren

Denk hierbij bijvoorbeeld aan be palin g van fiatteurs op basis van projecten of kostenplaatsen.
Of fiatteurs dit opeenvolgend of tegelijkertijd moeten doen, of over één of meerdere niveaus, Elvy biedt de mogelijkheden.
Tevens is direct inzichtelijk voor de budgethouder wat de resterende budgetruimte is.
Van alle handelingen wordt automatisch een audit trail bijgehouden.
U weet dus te allen tijde wie welke handelingen heeft verricht of nog moet verrichten.
Inkopen van de goederen of diensten.
Zodra de inkoopaanvraag is goedgekeurd kan de inkoopverplichting met de leverancier worden aangegaan door het plaatsen van de bestelling.
Vanuit Elvy kan geautomatiseerd een bestelformulier gegenereerd worden met daarop alle vereiste gegevens.
Elvy genereert voor elke inkoopverplichting tevens een uniek nummer zodat de leverancier deze op zijn facturen kan vermelden.
Vanuit Elvy hebben alle vereiste personen inzicht in het budget, de verplichtingen die reeds zijn aangegaan, de reeds ontvangen en de nog te ontvangen facturen.
Automatisch de juiste factuur aan de juiste verplichting matchen.

Inkomende facturen worden verwerkt met Elvy Factuurverwerking

Elvy kan op basis van de herkende factuurgegevens direct de juiste inkoopverplichting en verplichtingsregels herkennen, waaraan de factuur wordt gematcht.
Aan de hand van uw inrichting wordt bepaald of bij een één op één match de factuur nog gefiatteerd dient te worden.
Overschrijdt de factuur de aangegane inkoopverplichting zal Elvy daarop signaleren en kan de gebruiker de benodigde acties ondernemen.
Real-time inzicht in budgetten, verplichtingen en realisaties.
Vanuit Elvy hebben alle medewerkers inzicht in hun budgetten, de verplichtingen die reeds zijn aangegaan, de reeds ontvangen en de nog te ontvangen facturen.
Tevens is het mogelijk om specifieke  rapportages  op maat te maken.
Zo bent u real-time op de hoogte om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.
Functionaliteiten en integratie.
Elvy biedt u controle, inzicht en efficiëntie met de vele functionaliteiten en de integratie met Exact Globe.
Maar hoe precies.
Bekijk hier de voordelen of laat ons het toelichten in een demo.
Stel hier uw vraag >                                                                                                                            Vooraf uw inkoopverplichtingen inzichtelijk.
Vooraf uw inkoopverplichtingen inzichtelijk.
Met Elvy wordt het aanvragen van inkopen eenvoudig en doeltreffend.
Door het akkoord op een inkoopverplichting vooraf te geven in plaats van achteraf aan de hand van de factuur, heeft u altijd controle en inzicht op de aangegane verplichtingen.
U voorkomt onverwachte kosten en blijft gegarandeerd binnen budget.

Real-time integratie met Exact Globe

Real-time integratie met Exact Globe.
De real-time koppeling tussen Elvy en Exact Globe zorgt ervoor dat handmatig importeren en exporteren verleden tijd is.

Elvy staat constant in verbinding met de database van Exact Globe

waardoor er geen vertragingen zijn tijdens het verwerken van een boeking.
Elvy kent geen eigen stambestanden, maar maakt gebruik van de aanwezige stambestanden in Exact Globe.

Daarbij zijn ook alle ingestelde Business Rules actief in Elvy

Een kostenplaats wordt bijvoorbeeld direct o verge nomen bij een specifieke grootboekrekening, als dit in Exact Globe is ingesteld.
Fiatteren wordt eenvoudig gemaakt met Elvy.
Wanneer een inkoopaanvraag wordt ingediend wordt deze automatisch bij de juiste budgethouders voorgelegd ter fiattering.
Budgethouders worden automatisch op de hoogte gesteld van de inkoopaanvragen die zij nog moeten behandelen.
Als een inkoopaanvraag langer dan gepland in omloop blijft dan kunnen hier verschillende automatische acties op worden ondernomen.
Aan de hand van de inkoopgegevens kan Elvy bepalen wie er wanneer moet fiatteren.
Dit gebeurt op basis van bijvoorbeeld projecten, grootboekrekeningen, en kostenplaatsen.
Door een waterdichte inrichting zorgt u ervoor dat er geen verplichting wordt aangegaan zonder dat daar de juiste personen hun fiat voor hebben gegeven.

Alle boekingsvelden vanuit Elvy beschikbaar

Alle boekingsvelden vanuit Elvy beschikbaar.
De uitgebreide koppeling met Exact Globe zorgt ervoor dat u met Elvy gebruik kunt maken van alle beschikbare velden om uw budgetten te voeren of een inkoopaanvraag te plaatsen.
Een volledig overzicht kunt u gemakkelijk terugvinden op de pagina Elvy  Factuurverwerking  i.c.m.
Exact Globe.
Registreer gemakkelijk uw budgetten.
Registreer gemakkelijk uw budgetten.
Elvy maakt het registreren van uw budgetten efficiënt en doeltreffend.
Budgetten kunnen worden opgebouwd aan de hand van de stamgegevens uit Exact Globe, zoals grootboekrekeningen, kostenplaatsen en projecten.
Daarnaast bepaalt u zelf voor welke periode budgetten gelden.
Zo kan een afdelingsbudget voor een kalenderjaar gelden terwijl een projectbudget alleen voor de duur van het project geldt.
Stelt u zelf de budgetten op en zijn deze definitief of mogen medewerkers ook budgetverhogingen aanvragen.
U bepaalt en bent dus volledig in controle.
Audit trail - Controle op en inzicht in de aanvragen in omloop.
Audit trail - Controle op en inzicht in de aanvragen in omloop.
Om u het volledige inzicht te geven in de voortgang wordt er een ‘audit trail’ bijgehouden van elke budget- en inkoopaanvraag.
U heeft daardoor op ieder moment een volledig overzicht van alle handelingen die door verschillende medewerkers bij een aanvraag zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd dienen te worden.
Al uw inkoopverplichtingen gearchiveerd in Elvy Web.
Al uw inkoopverplichtingen gearchiveerd in Elvy Web.
Elvy houdt van alle budgetten en inkoopverplichtingen een volledig archief bij in Elvy Web.
In dit archief zijn niet alleen alle inkoopverplichtingen uit het verleden raad te plegen, maar ook alle facturen die aan deze verplichtingen zijn gematcht.
Ervaar de kracht van Elvy                               Benieuwd naar de werking van Elvy in de praktijk?.
Demonstratie aanvragen                                                                                                                                                             Uw voordelen                               De kracht van Elvy.
Geen onverwachte kosten.
Implementatie en nazorg.
Uw behoefte centraal.
Integratie met Exact Globe.
Eén oplossing.
Geen onverwachte kosten.
Door de digitale registratie heeft u altijd een actueel inzicht in de  status  van uw budgetten en voortgang van uw inkoopaanvragen.
Budgetoverschrijdingen kunnen direct worden ondervangen al voordat ze zich voordoen.
Inkoopverplichtingen worden vooraf aangevraagd en gefiatteerd, alvorens deze worden aangegaan met de leverancier.
Zo weet u direct welke kosten u kan verwachten en heeft u geen onverwachte kosten achteraf.
Dat is besparing: daar staan we voor.
Implementatie en nazorg.
Wanneer u kiest voor Elvy, kiest u voor een samenwerking.
We verzorgen het gehele implementatietraject, van een goede voorbereiding tot uw training.
Maar daar stopt het niet.
Door continu met u in contact te staan weten wij wat er speelt en waar uw behoefte ligt.
Of u nu contact heeft met onze consultant, supportmedewerker of klant succes manager, wij tillen uw financiële processen naar een hoger niveau.
Dat is ontzorgen: daar staan we voor.
Uw behoefte centraal.
Bij Elvy ontwikkelen we alles zelf.
Van het eerste idee tot de daadwerkelijke ontwikkeling, alles wordt onder één dak uitgevoerd.
Ons hele team van consultants tot support staan nauw met elkaar in verbinding, om uw behoeften altijd scherp te hebben.
U staat centraal: daar staan we voor.
Integratie met Exact Globe.
Door de naadloze integratie met Exact Globe stemt u uw bedrijfsprocessen volledig op elkaar af.
Uw stambestanden worden centraal beheert en kunnen op de gewenste manier worden ingezet voor de inrichting.
Rapportages kunnen volledig op basis van de stamgegevens uit Exact Globe worden vormgegeven.
Zo heeft u altijd één actueel overzicht.
Altijd volledig inzicht: daar staan we voor.
Eén oplossing.
Met de inzet van Elvy zorgt u ervoor dat niet alleen uw inkoopmanagement op orde is.
Met Elvy Factuurverwerking, Contractregistratie en Documentarchivering kunt u ook uw andere processen optimaliseren.
Met de inzet van één oplossing geïntegreerd met Exact Globe kunt u verschillende financiële processen efficiënter laten verlopen en meer inzicht en controle creëren.
Dat is optimaliseren: daar staan we voor.
Altijd up-to-date managementrapportages.
Albert van der Linde.
Willem de Boer Food & Events.
Lees meer                                                                                                                             We kunnen meer klanten bedienen met dezelfde bezetting, met meer werkplezier.
Jolanda van Boheemen.
Administratiekantoor Van Boheemen.

Elvy Factuurverwerking - Exact Online

Lees meer                                                                                                                             Het werkt super en dat zou ik voor geen geld meer willen missen.
Mike Kastrop.
Occasion Totaal.

Elvy Factuurverwerking en Documentarchivering - Accountview

Lees meer                                                                                                                             Elvy maakt scannen, boeken, accorderingsworkflow en rapportages mogelijk.
Edwin van Heteren.
Van der Valk International.
Lees meer                                                                                                                                                                                                                                                                                              Veelgestelde vragen                               Wilt u meer weten?.
Stel hier uw vraag                                                                                                                                                                De realtime koppeling tussen Elvy en Exact Globe verloopt via de COMCal module of de API van Exact Globe.
Welke in uw situatie het beste kan worden ingezet wordt samen met u, uw systeembeheerder en uw Exact Globe leverancier besproken.
Elvy is beschikbaar in verschillende prijsmodellen.
Afhankelijk van uw situatie kan er gekozen worden voor een abonnementsmodel per maand of een eenmalige aanschafprijs met jaarlijkse onderhoudskosten.
Wij zijn graag transparant en vermelden onze prijzen dan ook op onze website.
U kunt hiervoor terecht op onze prijspagina.

Er bestaan twee mogelijkheden om Elvy gekoppeld aan Exact Globe in te zetten

Als u wenst Elvy op uw eigen serveromgeving te implementeren, zal Elvy moeten worden geïnstalleerd.
Hier hebben wij alle kennis voor in huis.
Mocht u gebruik willen maken van Elvy Online is het mogelijk de software in de Cloud af te nemen en hoeft de software niet apart te worden geïnstalleerd.
Bij beide implementaties zullen er werkzaamheden door ons worden verricht om de inrichting op uw wensen aan te laten sluiten en u z.s.m.
te laten profiteren van de efficiëntie van Elvy.
Tevens zijn wij van mening dat u niet optimaal van Elvy gebruik kan maken zonder een goede training te hebben gevolgd.
Deze verzorgen wij dan ook graag voor u.

Is er ook samenwerking met mijn Exact Globe leverancier?

Is er ook samenwerking met mijn Exact Globe leverancier?.

Elvy werkt nauw samen met veel Exact Globe leveranciers

Of uw leverancier ook een Elvy partner is kunt u bij ons navragen.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB